Rechtbank Rotterdam 4 juni 2015 (voltooid delict mensenhandel), ECLI:NL:RBROT:2015:4080

Rechtbank Rotterdam 4 juni 2015 (voltooid delict mensenhandel), ECLI:NL:RBROT:2015:4080

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door een meisje van vijftien jaar beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Hij heeft foto’s gemaakt van aangeefster en deze foto’s samen met een advertentie waarin seksuele handelingen werden aangeboden, op internet geplaatst. Ook heeft verdachte de telefoon waarop de klanten van aangeefster belden, beheerd en heeft hij voor haar afspraken met klanten gemaakt.

De vraag of aangeefster reeds klanten heeft ontvangen is irrelevant bij de beoordeling van de vraag of de verdachte de hem verweten handelingen heeft begaan. Ingevolge HR 19 september 2006, NJ 2006/525 is voor strafbaarheid namelijk niet vereist dat de diensten reeds daadwerkelijk zijn verricht. Voor een bewezenverklaring is dus niet vereist dat aangeefster daadwerkelijk klanten heeft ontvangen. Er is sprake van een voltooid delict op het moment dat aangeefster zich beschikbaar heeft gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dit beschikbaar stellen geschied op het moment dat de advertentie waarin aangeefster zich aanbiedt op internet is geplaatst.

Categorieën: Mensenhandel, Zedendelicten

Tags: , , , ,