Rechtbank Rotterdam 5 september 2012 (belastingfraude met DigiD), LJN BX6605 (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6605)Rechtbank Rotterdam 5 september 2012 (belastingfraude met DigiD), ECLI:NL:RBROT:2012:BX6605, LJN BX6605

De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal valselijk opmaken en indienen van aanvraag- en wijzigingsformulieren betreffende diverse, door de Belastingdienst uit te keren toeslagen en het witwassen van de aldus verkregen geldbedragen. De verdachte en zijn mededaders maakten bij het – langs digitale weg – aanvragen dan wel wijzigen van de toeslagen onrechtmatig en zonder medeweten gebruik van burgerservicenummers en DigiD’s van anderen.

Door aldus te handelen heeft de verdachte zich aanzienlijke geldbedragen toegeëigend en heeft hij daarmee niet alleen de Belastingdienst maar meer nog de desbetreffende toeslaggerechtigden ernstig benadeeld. Immers, zij wisten niet van de aanvragen en wijzigingen zoals door de verdachte en zijn mededaders ingediend en werden plotseling geconfronteerd met het niet meer ontvangen van voor hen vaak essentiële toeslagen dan wel met naheffing van de Belastingdienst wegens onterecht uitgekeerde toeslagen.

Dat het om wijd verbreide criminaliteit is gegaan, blijkt verder uit de wijze waarop de verdachte en de medeverdachten aan de persoonsgegevens van hun slachtoffers kwamen. Er werd post uit brievenbussen gehengeld, er werd gebruik gemaakt van post die aan de TNT was toevertrouwd maar kennelijk was verduisterd en er werd gebruik gemaakt van bescheiden die bij inbraken bij bedrijven werden ontvreemd.

Daar komt bij, dat misbruik is gemaakt van het vertrouwen van anderen, die aan de verdachte en zijn medeverdachten gegevens van hun bankrekeningen toevertrouwden. Daarbij hebben de verdachte en zijn mededaders meer dan eens druk uitgeoefend op hun slachtoffers en gedreigd met geweld tegen hen of hun familieleden.


Volgt veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf.


Categorieën: Identiteitsfraude, nocategory

Tags: , , , , , , , , ,