Rechtbank Rotterdam 6 januari 2011 (aftapverplichting KPN), LJN BP0012 (ECLI:NL:RBROT:2011:BP0012)Rechtbank Rotterdam 6 januari 2011 (aftapverplichting KPN), ECLI:NL:RBROT:2011:BP0012, LJN BP0012
Naar het oordeel van de rechtbank heeft KPN aangetoond noch aannemelijk gemaakt dat zij op basis van afspraken het gerechtvaardigd vertrouwen kon hebben dat, ondanks de inhoud van de afgegeven bijzondere lasten, geen uitgaande e-mail hoefde te worden getapt, dan wel dat om een IP-tap gevraagd zou worden op het moment dat het bevoegd gezag uitgaande e-mail zou willen laten aftappen. Uit de diverse door KPN overgelegde documenten en gespreksverslagen blijkt niet dat er duidelijke en concrete afspraken zijn gemaakt waaruit een dergelijk vertrouwen kon worden afgeleid.
Gelet op het vorenstaande staat vast dat KPN artikel 13.2, tweede en derde lid, alsmede artikel 13.2a, eerste en tweede lid, van de Tw heeft overtreden.Het is voor KPN, na enige investeringen, technisch mogelijk om te voldoen aan een bijzondere last tot het (afzonderlijk) aftappen van uitgaande e-mail. KPN heeft het dus in haar macht om aan de last feitelijk uitvoering te geven. Gelet hierop heeft verweerder, alle belangen afwegend, in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik kunnen maken.


Categorie├źn: Bestuursrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , , , , ,