Rechtbank Rotterdam 7 april 2017 (banking malware), ECLI:NL:RBROT:2017:2815

Rechtbank Rotterdam 7 april 2017 (banking malware), ECLI:NL:RBROT:2017:2815

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een vorm van computer- en internetcriminaliteit, die opvalt door professionaliteit en de samenwerking tussen de mededaders. De verdachte speelde daarbij een cruciale rol, nu hij als ontwikkelaar van de malware kan worden aangewezen. Een groot aantal computers zijn geïnfecteerd met deze malware, bestaande uit webinjects waardoor computergebruikers een ogenschijnlijk authentieke website van hun bank getoond werd, terwijl dat in werkelijkheid een – bijna niet van echt te onderscheiden – valse site was. De verdachte en zijn mededaders konden vervolgens beschikken over alle door de rekeninghouders ingevoerde gegevens. Daarnaast werden rekeninghouders bewogen hun betaalpas op te sturen naar postadressen die onder controle stonden van de verdachte en zijn mededaders. Met die betaalpassen zijn uiteindelijk geldbedragen ‘gecasht’.

Ook heeft de verdachte met zijn mededaders op naam van onwetende derden goederen besteld door in te loggen op hun account bij die webwinkel. Daarbij werd het afleveradres gewijzigd in het adres van een katvanger.

Door aldus te handelen heeft hij inbreuk gemaakt op onder meer digitale betalingsdiensten van banken. Daarbij is aan de banken en rekeninghouders grote financiële schade toegebracht. Tevens is misbruik gemaakt van de identiteit en persoonsgegevens van mensen. De verdachte heeft niet alleen de direct benadeelden veel schade toegebracht, maar hij heeft door zijn handelen ook het vertrouwen van de samenleving in de integriteit en veiligheid van het elektronische betalingsverkeer ernstig ondermijnd.

Wat bovendien ernstig zorgen baart is het ogenschijnlijke gemak waarmee de verdachte samen met anderen rekeningen plunderde, persoonsgegevens uitwisselde en goederen bestelde bij internetwinkels op naam en rekening van anderen. Uit de in het dossier bevindende chatgesprekken blijkt dat de verdachte en zijn mededaders met het grootste gemak en zelfs genoegen spraken over het ‘leegtrekken’ van andermans bankrekeningen.

Zij kochten er blijkens gesprekken en foto’s vervolgens dure luxe goederen van, uitsluitend en alleen voor hun eigen plezier. Uit de onderzochte laptop van de verdachte blijkt bovendien dat hij nog steeds in het bezit was van vele inlog-, account- en identiteitsgegevens van derden. Ook bevat de laptop talloze aanwijzingen dat de verdachte zich nog altijd bezig houdt met malware, fakesites en andere manieren van internetoplichting en fraude. Kennelijk hebben noch verdachtes aanhouding in 2014, noch de veroordeling van zijn mededaders enige indruk op hem gemaakt of heeft hij zich in zijn versleutelde, virtuele wereld onaantastbaar gewaand. Ook op de behandeling ter zitting heeft de verdachte geen inzicht getoond in het laakbare van zijn handelen.

Categorieën: Computercriminaliteit, Financiële dienstverlening, Identiteitsfraude

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,