Rechtbank Rotterdam 7 januari 2010 (taplast), LJN BK8553 (ECLI:NL:RBROT:2010:BK8553)
Rechtbank Rotterdam 7 januari 2010 (taplast), LJN BK8553 (ECLI:NL:RBROT:2010:BK8553)

de rechtbank stelt vast dat bij de uitvoering van de taplast niet volledig aan de medewerkingsplicht is voldaan. Verweerder was in dit verband bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete. Het niet per omgaande overleggen van verifieerbare gegevens na het niet goed functioneren van een (al dan niet onverwijld) uitgevoerde tap staat evenwel niet gelijk aan een overtreding van artikel 13.2 van de Tw in verbinding met artikel 2, aanhef en onder b, van het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten.


Categorie├źn: nocategory