Rechtbank Rotterdam 7 juli 2015 (Rotterdamse Penoze), ECLI:NL:RBROT:2015:4812

Rechtbank Rotterdam 7 juli 2015 (Rotterdamse Penoze), ECLI:NL:RBROT:2015:4812

Eiseres wordt met voor- en achternaam vermeld in boek over het criminele milieu in en rond Rotterdam, en vordert anonimisering. Dat de vermelding van de volledige naam van eiseres in het boek van gedaagde, zoals zij stelt, schadelijk is voor haar maatschappelijk leven, waaronder haar terugkeer op de arbeidsmarkt, is niet aannemelijk. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat, zoals ter zitting met partijen besproken, een eenvoudige zoektocht op internet naar [eiseres]’s naam een reeks van hits, die nagenoeg allen zien op de schietpartij en veelal haar voor- en achternaam vermelden, oplevert. Een causaal verband tussen de publicatie van het boek en schade voor haar maatschappelijke positie is, ervan uitgaande dat een potentiële werkgever een dergelijke zoekopdracht ook eenvoudig kan en zal uitvoeren, daarom voorshands niet aannemelijk.

Categorieën: Anonimiteit, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Zoekmachineresultaat

Tags: , ,