Rechtbank Rotterdam 7 maart 2019 (Facebookgroep), ECLI:NL:RBROT:2019:1800

Rechtbank Rotterdam 7 maart 2019 (Facebookgroep), ECLI:NL:RBROT:2019:1800

Rechtsvraag: wie is de beheerder van Facebookpagina en Facebookgroep in Vlaardingen.

Het is voldoende aannemelijk dat eiseres als rechthebbende op het beheer van de pagina moet worden aangemerkt. De betreffende Facebookpagina is in 2014 aangemaakt met als doel om eiseres als politieke partij te promoten en om in contact te komen met sympathisanten. Aannemelijk is dat de pagina voor eiseres is aangemaakt en niet gesteld of gebleken is dat dit door gedaagde is gebeurd. Vanaf het moment van aanmaken van de pagina in 2014 tot en met 2017 was de rol van beheerder aan een ander (fractie)lid toebedeeld. Gedaagde is pas in 2017, als campagneleider, beheerder van de Facebookpagina geworden en heeft in het kader van het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de pagina beheerd. Voldoende aannemelijk is daarom dat gedaagde deze werkzaamheden in opdracht van – of in ieder geval ten behoeve van en/of voor eiseres heeft uitgevoerd.

De groep in Vlaardingen is, kennelijk op eigen initiatief, opgericht door gedaagde en aangemaakt vanuit zijn persoonlijke Facebookaccount. Niet is gesteld of gebleken dat gedaagde heeft gehandeld in opdracht van eiseres. De omstandigheid dat de Facebookgroep gebruikt is ter promotie van eiseres tijdens de verkiezingscampagne is onvoldoende om aan te nemen dat zij rechthebbende op het beheer is. Voor de door eiseres gevorderde overdracht ontbreekt dan ook de juridische grondslag.

Categorieën: Sociale netwerksites, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , ,