Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017 (klachten over huisarts op FB), ECLI:NL:RBROT:2017:1031

Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017 (klachten over huisarts op FB), ECLI:NL:RBROT:2017:1031

Dat gedaagde zijn standpunt nog steeds niet weet te onderbouwen met relevant bewijsmateriaal, noch daartoe kenbare pogingen heeft gedaan, moet inmiddels voor zijn rekening en risico komen. Eiseres hoeft op dit moment niet meer te dulden dat gedaagde nog negatieve uitlatingen doet over de kwaliteit van haar werk. Door deze uitlatingen wordt eiseres in haar eer en goede naam geschaad. Dat is op zich al onrechtmatig (artikel 6:106 lid 1 sub b BW). De voorzieningenrechter acht bovendien aannemelijk dat eiseres financiële schade lijdt omdat zij patiënten verliest door de uitlatingen van gedaagde . Partijen wonen in een relatief kleine gemeente. Dan zal publieke kritiek op een plaatselijke huisarts makkelijk onder de aandacht van veel patiënten gebracht kunnen worden. Het is aannemelijk dat een aantal van hen een andere huisarts heeft aangezocht vanwege de kritiek van gedaagde .

Ook als eiseres wel slecht werk mocht hebben verricht (hetgeen dus nog niet vaststaat), mag gedaagde zich nog steeds niet onnodig grievend uitlaten over eiseres . Woorden als “eigenwijze troll” en “met zo’n stomme kop” zijn onnodig grievend en mogen dus sowieso niet worden gebezigd in openbare uitlatingen.

Wat helemaal niet mag is eiseres bedreigen. Woorden als “nou.. ik ga haar de nek omdraaien voor wat ze mij en wie weet hoeveel anderen heeft aangedaan” en “die huisarts eiseres gaat er voor bloeden” heeft eiseres als bedreigingen mogen opvatten.

Gedaagde heeft ter zitting verklaard dat het op Facebook heel gebruikelijk is om de hiervoor genoemde woorden te gebruiken. Als dat al waar is dan kan dat gedaagde niet baten. Het woordgebruik op Facebook is niet de maat der dingen. Ook als bepaalde woorden veel gebruikt worden op Facebook kunnen ze onnodig grievend en bedreigend zijn. Het gaat er niet om wat gedaagde zelf van zijn woordkeus vindt, of hij het allemaal niet zo kwaad bedoelt en of zijn woordkeus in zijn kringen gebruikelijk is. Het gaat er om op welke manier eiseres de woorden van gedaagde mag opvatten. Nu zij in het algemeen spraakgebruik en naar algemene maatschappelijke opvattingen grievend en bedreigend zijn mocht eiseres de woorden en de daarachter liggende bedoeling ernstiger opvatten dan gedaagde zelf wellicht bedoelt.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,