Rechtbank ‘s-Gravenhage 11 juni 2008 (Pretium – KPN), LJN BA6849. (ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6849)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 11 juni 2008 (Pretium – KPN), LJN BA6849. (ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6849)

Geschil tussen Pretium en KPN over de naleving van de Raamovereenkomst voor de levering van Wholesale Line Rental (WLR) die Pretium op 22 december 2006 met KPN Wholesale heeft gesloten. WLR houdt in dat consumenten nu ook voor het abonnement voor hun vaste telefoonverbinding over kunnen stappen op een alternatieve aanbieder waaronder Pretium. Deze mogelijkheid bestaat per 1 januari 2007. In conventie voert Pretium aan dat KPN zich jegens haar niet aan de WLR-overeenkomst houdt en onrechtmatig jegens haar handelt door, onder meer, haar goede naam aan te tasten door in de Primafoonwinkels en via haar Helpdesk negatieve uitlatingen te doen over de bedrijfsvoering en verkoopmethoden van Pretium – hetgeen op grond van de WLR-overeenkomst niet is toegestaan. KPN heeft in reconventie gesteld dat Pretium de WLR-overeenkomst niet naleeft doodat zij van potentiële klanten geen dubbele wilsuiting vraagt. Het door Pretium gevorderde komt gedeeltelijk voor toewijzing in aanmerking. Geen aanleiding tot het toewijzen van de vorderingen van KPN.


Categorie├źn: nocategory