Rechtbank ‘s-Gravenhage 12 oktober 2011 (Livius – Fewmore), B9 10263Rechtbank ‘s-Gravenhage 12 oktober 2011 (Livius – Fewmore), B9 10263


Voor zover voor internetrecht van belang: In een eerder vonnis was aan Fewmore bevolen de content van een website ter beschikking te stellen aan Livius ten behoeve van Bwana. Met het aan B in zijn hoedanigheid van indirect bestuurder van Bwana ter beschikking stellen van twee gebrande compact discs met daarop de content van de webwinkel en het verzenden van een e-mail aan de advocaat van Livius c.s. met een van een blokkade voorziene hyperlink, verwijzend naar de webcontent is niet aan dat vonnis voldaan. In het eerdere vonnis heeft de voorzieningenrechter overwogen dat Livius recht heeft op afgifte van de content van de website aan Bwana omdat dat noodzakelijk is voor de voorlopige voortzetting van de onderneming van Bwana. Omdat het vonnis er kennelijk vanuit gaat dat juist Fewmore en B de webwinkel hadden beëindigd en alleen zij de content van de website in hun bezit hebben, kan de veroordeling moeilijk anders worden begrepen dan dat de bestanden moeten worden afgegeven aan Livius in haar hoedanigheid van medebestuurder van Bwana. Daaraan heeft Fewmore niet voldaan, hetgeen in strijd komt met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , ,