Rechtbank ‘s-Gravenhage 13 juli 2011 (Google Earth), IEPT20110713Rechtbank ‘s-Gravenhage 13 juli 2011 (Google Earth), IEPT20110713


De directeur van Mzoem heeft een zogenaamde Google Earth Pro licentie gekocht bij Google voor professioneel en zakelijk gebruik van Google Earth. Mzoem c.s. heeft een website pagina overgelegd met informatie over Google Earth Pro waarop, voor zover relevant, staat: “(…) Indrukwekkende visuele presentaties maken. Exporteer beelden met een hoge resolutie (…) en gebruik deze in documenten, presentaties, webinhoud of afgedrukte materialen. Laat het publiek meegenieten terwijl u uw eigen gecomprimeerde films (…) maakt van de zooms en visuele rondleidingen die u maakt in Google Earth. (…)”. Aerodata heeft auteursrecht op de luchtfoto’s, en stelt dat Mzoem inbreuk daarop maakt door die foto’s te gebruiken.


De rechtbank komt dan de conclusie dat uit de door Mzoem overgelegde stukken niet blijkt dat Mzoem op grond van de Google Earth Pro licentie toestemming had van Google om de luchtfoto’s te gebruiken voor de folders.


Het verweer van Mzoem dat zij te goeder trouw heeft gehandeld omdat zij mocht afgaan op de informatie die Google op de website en telefonisch heeft verstrekt, althans dat zij er niet op bedacht hoefde te zijn dat er mogelijk een auteursrecht van een ander dan van Google op de luchtfoto´s zou rusten, faalt naar het oordeel van de rechtbank.


Mzoem stelt te zijn afgegaan op de tekst van de website hiervoor vermeld. Naar het oordeel van de rechtbank bevat die tekst echter slechts algemene informatie over (technische) mogelijkheden voor een gebruiker van Google Earth Pro. Dat Mzoem stelt te zijn afgegaan op deze informatie zonder zich vooraf van de licentievoorwaarden te vergewissen, is een omstandigheid die voor risico van Mzoem dient te blijven.

Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,