Rechtbank ‘s-Gravenhage 15 oktober 2003 (Mirapur), LJN AN8091 (ECLI:NL:RBSGR:2003:AN8091)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 15 oktober 2003 (Mirapur), LJN AN8091 (ECLI:NL:RBSGR:2003:AN8091)

Geloofwaardigheid asielrelaas / evident meerderjarig. Naar aanleiding van overgelegde informatie heeft verweerder in redelijkheid niet kunnen besluiten dat het asielrelaas van verzoeker wat betreft zijn herkomstplaats ongeloofwaardig is. Uit het bestreden besluit blijkt onvoldoende waarom door de ambtenaren van de IND na optische waarneming is vastgesteld dat verzoeker evident meerderjarig is. Evenmin blijkt in welke zin verzoekers houding en taalgebruik bijdragen aan deze conclusie. Niet is gebleken dat de ambtenaren van de IND als gevolg van hun opleiding of ervaring een bijzondere expertise bezitten ten aanzien van het vaststellen van de leeftijd van vreemdelingen als verzoeker. Verweerder kan bij zijn conclusie dat verzoeker evident meerderjarig is niet zonder meer betrekken dat zijn asielrelaas ongeloofwaardig is. Bovendien kan de conclusie dat verzoeker zijn gestelde herkomst op geen enkele wijze geloofwaardig heeft gemaakt geen stand houden.


Categorie├źn: nocategory