Rechtbank ’s-Gravenhage 19 december 2012 (Nederland.fm), IT 992Rechtbank ’s-Gravenhage 19 december 2012 (Nederland.fm), IT 992

Niet in geschil is dat het laten horen van een radiostream kwalificeert als het openbaar maken van de in die radiostream opgenomen muziekwerken, ook als de radiostream te horen is nadat een bezoeker van een van de websites van gedaagde heeft geklikt op een link naar die radiostream. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of gedaagde (mede) verantwoordelijk is voor die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat gedaagde zijn websites zo heeft ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van zijn websites.


Voorop staat dat de betrokkenheid van gedaagde bij de openbaarmaking verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams. Bij Nederland.fm heeft gedaagde ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. De websites van gedaagde zijn andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations. Zij hebben daarom een ander publiek.


Dat gedaagde de radiostreams presenteert in het kader van zijn eigen websites is auteursrechtelijk relevant omdat hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt the trekken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In feite eigent gedaagde zich door zijn handelwijze de mogelijkheid toe om de muziekwerken te exploiteren.


Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, nocategory

Tags: , , , , , , , , ,