Rechtbank ‘s-Gravenhage 19 september 2012 (Street One), LJN BY1753 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753)Rechtbank ‘s-Gravenhage 19 september 2012 (Street One), ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753, LJN BY1753

Geschil tussen eiser franchisehouder A en BV Street-One, over onder meer onjuiste prognoses. Voor zover voor internetrecht van belang: Met het registreren van de domeinnaam en het gebruik daarvan voor de door hem gelanceerde website heeft A gebruik gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE. A heeft daar nooit met zoveel woorden toestemming voor gekregen van Street One. De betreffende bepalingen uit de afgesloten overeenkomst geven A een beperkte licentie voor het gebruik van de merk- en handelsnaam van STREET ONE. Anders dan A heeft betoogd, betekent de bepaling in de POS-overeenkomsten dat hij bij de exploitatie duidelijke nadruk op de handelsnaam moest leggen, niet dat het hem daarmee was toegestaan deze domeinnaam te registreren. Gebruik dat verder gaat dan het met zoveel worden in de overeenkomst toegestane gebruik kan niet worden gebaseerd op een naar zijn aard meer in algemene termen gestelde zinsnede uit de considerans van een overeenkomst.


Uit het voorgaande volgt dat A zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat A niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen.


Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door A, maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , ,