Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 april 2010 (Maerlant College), LJN BM1481 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1481)Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 april 2010 (Maerlant College), ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1481, LJN
**BM1481**

Verdachte heeft, meeliftend op Wifi-netwerk van de buurvrouw, bedreigende tekst op 4chan.org geplaatst.


Voor een strafbare bedreiging is vereist dat bij verdachte het (voorwaardelijk) opzet hierop gericht is geweest. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat “het de bedoeling van 4chan is om mensen te shockeren, het is een soort uitlaatklep van internet. Je kunt daar dingen neerzetten zonder consequenties. Het is allemaal fictieve bullshit die iedereen daar neerplempt.” Hij verkeerde in de veronderstelling dat hij een beter bericht dan de eerdere twee kon opstellen, aldus verdachte. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij ten tijde van het plaatsen van het bericht niet heeft nagedacht over de mogelijke consequenties hiervan, zoals het veroorzaken van angst bij mensen. Dat zijn bericht op het moment van de plaatsing hiervan aansloot bij de actualiteit, maakt dit volgens verdachte niet anders. Verdachte heeft hieromtrent verklaard: “ik vind het typisch iets van 4chan, omdat ze vaak inspringen op de actualiteit. Het zijn typisch 4chan geintjes. Smakeloos, maar wel geintjes. Als er iets groots of erg gebeurt dan springt 4chan hierop in. In ieder geval dingen die niet serieus genomen moeten worden.”
De rechtbank stelt vast dat op het forum van de website www.4chan.org inderdaad een waarschuwingstekst staat. In deze tekst wordt gesteld dat: “The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as a fact”.De rechtbank is van oordeel dat uit de specifieke omstandigheden waaronder dit bericht is geplaatst niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij leerlingen en/of leerkrachten van het Maerlant College de redelijke vrees kon ontstaan dat zij bang zouden moeten zijn voor hun leven. Redengevend daarvoor is ten eerste de context van de 4chan-website, zoals hiervoor overwogen, inclusief de daarop geplaatste waarschuwing. De verklaringen van verdachte over het karakter van de website en het betreffende forum waarop dergelijke berichten als een soort spel geplaatst worden zijn daarmee in overeenstemming. Vrijspraak.


Met betrekking tot computervredebreuk: De wetgever heeft, zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt, met artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (‘computervredebreuk’) diegene willen beschermen “die blijkens feitelijke beveiliging heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn gegevens heeft willen afschermen tegen nieuwsgierige blikken”.
De rechtbank stelt vast dat verdachte door gebruik te maken van de draadloze internetverbinding van X (zoals hij verklaard heeft te hebben gedaan) toegang heeft gehad tot haar router, maar niet tot (een van) haar computer(s). Verdachte had aldus geen toegang tot beveiligde gegevens van X. Die bevonden zich immers op haar computer en niet op haar router. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat bij het gebruik maken van een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan verdachte verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.


Categorieën: Bedreiging, Computercriminaliteit, nocategory, Strafrecht, Wifi

Tags: , , , , , , , , ,