Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 maart 2005 (digitale knipselkranten), LJN AS8778, met noot door K.J. Koelman. (ECLI:NL:RBSGR:2005:AS8778)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 maart 2005 (digitale knipselkranten), LJN AS8778, met noot door K.J. Koelman. (ECLI:NL:RBSGR:2005:AS8778)

[…..] De rechtbank oordeelt, met de uitgevers, dat door de digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat de normale exploitatie van de uitgevers als rechthebbenden in gevaar komt. In deze context is onder normale exploitatie immers mede te verstaan de digitale exploitatie voor de zakelijke of professionele markt, die nog in een beginfase verkeert, maar allengs belangrijker wordt. De uitgevers hebben desgevraagd bij gelegenheid van de comparitie van partijen in voldoende te achten mate nader onderbouwd wat deze exploitatie behelst. Naast de in deze zaak niet langer door de uitgevers bestreden analoge knipselkrantenpraktijk, die enerzijds de free flow of information binnen het overheidsapparaat naar het oordeel van de rechtbank in voldoende te achten mate kan waarborgen, maar anderzijds al gepaard gaat met een maximale oprekking van de wettelijke persovername-exceptie, vormt de daarnaast en in combinatie daarmee gehanteerde digitale versie van de knipselkranten zo bezien een onge-oorloofde aantasting van de exclusieve rechten van de uitgevers, waardoor – in de woorden van de Auteursrechtrichtlijn – hun wettige (sc. digitale exploitatie-) belangen onredelijk worden geschaad[…..]


Categorie├źn: nocategory