Rechtbank ’s-Gravenhage 20 juli 2010 (parkeerboete), LJN BN3724 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3724)Rechtbank ’s-Gravenhage 20 juli 2010 (parkeerboete), ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3724, LJN BN3724

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres aan deze op de internetsite van de gemeente Den Haag gegeven informatie de conclusie mogen verbinden dat zij indien zij parkeert met een bezoekersvergunning in combinatie met een parkeerschijf voldoet aan de vergunningvoorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de digitale bezoekersparkeervergunning. Nu in de digitale gebruiksinstructie niets staat vermeld over het aanmelden van de digitale vergunning, behoefde eiseres niet te weten dat dit een noodzakelijke voorwaarde was. Eiseres heeft naar het oordeel van de rechtbank niet hoeven te twijfelen aan de op internet door de gemeente gegeven informatie. Dit geldt temeer daar de op internet – en op Schermprint I – weergegeven informatie en voorwaarden voldoende specifiek en uitgebreid zijn. De rechtbank ziet geen aanleiding waarom eiseres had moeten beseffen dat de gegeven informatie onvolledig was en waarom zij (aanvullend) de schriftelijke voorwaarden bij de Dient Stadsbeheer had moeten opvragen.
Dat op de schermprint "Fout! De Hyperlinkverwijzing is ongeldig" staat weergegeven, doet hier niet aan af. Verweerder heeft niet – in ieder geval niet voldoende concreet – weersproken dat de schermprint de destijds op de internetsite van de Gemeente gegeven informatie weergeeft. Nu deze "foutmelding" niets lijkt te zeggen over de wijze waarop de bezoekersparkeervergunning kan worden gebruikt, ziet de rechtbank geen aanleiding om andersluidend te oordelen.


Categorieën: Belastingrecht, Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,