Rechtbank ’s-Gravenhage 20 oktober 2011 (haatzaaiende muziek), LJN BT8769 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8769)Rechtbank ’s-Gravenhage 20 oktober 2011 (haatzaaiende muziek), ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8769, LJN BT8769

Voor zover voor internetrecht van belang: Verdachte heeft via internet muziekbestanden openbaar gemaakt die groepen mensen wegens hun ras, godsdienst of geloofsovertuiging beledigen en/of aanzetten tot haat en geweld. Door zo te handelen heeft hij de personen tegen wie de teksten gericht zijn, blootgesteld aan een ongewilde confrontatie met deze teksten. Het openbaar maken van deze teksten is niet alleen voor hen zeer kwetsend en grievend, maar wekt ook beroering in de samenleving en druist in tegen de in die samenleving gerespecteerde normen en waarden, zoals die in de betreffende strafwetgeving vorm hebben gekregen. Volgt veroordeling tot 60 uren werkstraf.


Categorieën: Discriminatie, haat opruiïng, nocategory

Tags: , , ,