Rechtbank ’s-Gravenhage 22 februari 2011 (Iraq Body Count), LJN BP6103 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6103)Rechtbank ’s-Gravenhage 22 februari 2011 (Iraq Body Count), ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6103, LJN BP6103

Beroep tegen afwijzing verblijfsvergunningasiel. Zoals verweerders gemachtigde ter zitting heeft toegelicht hebben de Iraq War Logs betrekking op de periode tot en met 31 december 2009, hetgeen de gemachtigde van eiseres niet heeft betwist en de rechtbank ook ambtshalve, na het raadplegen van de internetsites van WikiLeaks en de organisatie Iraq Body Count, is gebleken. In aanmerking genomen dat het (meest recente) ambtsbericht van oktober 2010, gelet op de verslagperiode ervan (februari 2010 tot en met september 2010), de veiligheidssituatie in Irak beschrijft ten tijde van de totstandkoming van het besluit van 2 augustus 2010 en de Iraq War Logs betrekking hebben op een eerder tijdvak (januari 2004 tot en met 31 december 2009) en andere overgelegde stukken ook anderszins niet kan worden afgeleid dat in het ambtsbericht van oktober 2010 de veiligheidssituatie gedurende de verslagperiode onjuist of onvolledig is beschreven, slaagt deze beroepsgrond niet.


Categorieën: nocategory, Vreemdelingenrecht

Tags: , , , ,