Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 december 2011 (opsporing via Google Earth), LJN BU9409 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BU9409)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 december 2011 (opsporing via Google Earth), LJN BU9409, korte inhoud (ECLI:NL:RBSGR:2011:BU9409)

Medeplegen van valsheid in geschrifte en (al dan niet mede) plegen van fiscale delicten. Verdachte heeft zich deels samen met de mededaders en al dan niet in de hoedanigheid van leidinggever aan de verboden gedragingen gedurende enkele jaren vanaf 2003 schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrifte en aan het (al dan niet mede) plegen van diverse fiscale delicten. Verdachte was in die periode, samen met een drietal anderen, maat in een advocatenmaatschap. Samen met twee van die maten heeft verdachte op aanzienlijke schaal, ter ontduiking van de bij verdachte als particulier en bij de door hen gedreven maatschap te heffen belastingen, aan verdachte en de mededaders als privépersoon geleverde diensten en goederen – al dan niet met medeweten van de leveranciers van die goederen en diensten – orderbonnen en/of facturen laten opmaken waarin was vermeld dat die diensten en goederen waren geleverd aan de maatschap in plaats van aan verdachte en een of meer van de mededaders als privéperso(o)n(en), waarna verdachte met de mededader(s) die valse orderbonnen en facturen in de boekhouding van de maatschap heeft laten opnemen. Op die manier is uiteindelijk minder belasting afgedragen dan zou zijn verschuldigd. Aldus was de fraude erop gericht voor kosten die in de privésfeer werden gemaakt en die fiscaal niet aftrekbaar zijn een aftrekpost te creëren door ze valselijk als kosten van de onderneming op te voeren. De ondernemingsuitoefening maakte het plegen van de fraude mogelijk. Het opgetreden fiscale nadeel bestond met name uit te weinig geheven omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Geldboete van € 17.000,- en een taakstraf (werkstraf) van 40 uren.


Categorieën: nocategory