Rechtbank ’s-Gravenhage 23 november 2009 (mailbox staatssecr. defensie), LJN BK4065 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BK4065)Rechtbank ’s-Gravenhage 23 november 2009 (mailbox staatssecr. defensie), ECLI:NL:RBSGR:2009:BK4065, LJN
**BK4065**

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan feit 1: het feitelijk leidinggeven aan computervredebreuk, dan wel aan het medeplegen van dit feit. Tevens wordt verdachte verweten feit 2: dat hij feitelijk heeft leidinggegeven aan het doorsturen van e-mails door middel van een geautomatiseerd werk, dan wel dat hij dit feit samen met een ander heeft gepleegd.


Strafvervolging voor feit 1 is naar het oordeel van de politierechter in strijd met het in artikel 10 van het EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting zodat ontslag van alle rechtsvervolging dient te volgen.


Dit heeft echter niet te gelden voor feit 2.


Met het slagen van de hackpogingen was het journalistieke doel bereikt. Immers aangetoond was dat de beveiliging van de privé emailbox van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie niet optimaal was.


Vaststaat dat vervolgens kennis is genomen van de inhoud van de emailbox (die op dat moment leeg was) en dat een programma is geïnstalleerd waardoor alle e-mails die binnen zouden komen in de mailbox ook direct, niet zichtbaar voor aangever, binnen zouden komen in het programma van de hacker. Een aantal e-mails zijn daardoor ter kennis gekomen van de hacker en Y waaronder twee privé berichten van aangever.


Naar het oordeel van de politierechter kan hiervoor geen rechtvaardiging gevonden worden in het algemene publieke belang en belemmert strafvervolging van verdachte met betrekking tot dit feit verdachte niet in de artikel 10 EVRM neerlegde vrijheid van meningsuiting.


Veroordeling tot geldboete van € 450,-.Categorieën: Beveiliging, Computercriminaliteit, E-mail, nocategory, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , ,