Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 september 2012 (Royal Bank of Scotland), LJN BX8427 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8427)Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 september 2012 (Royal Bank of Scotland), ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8427, LJN BX8427

Gedaagde verspreidt uitlatingen over Royal Bank of Scotland (RBS), waarin hij RBS beschuldigt van fraude. Hij registreert e-mailadressen waarin namen van afdelingen van RBS, namen van werknemers van RBS of RBS worden gebruikt om vervolgens correspondentie te versturen. Reeds door de voorzieningenrechter is geoordeeld dat uitlatingen via verschillende media verspreid door gedaagde onrechtmatig zijn en derhalve dienen te worden verwijderd van internet alsmede uit de cache van Google te laten verwijderen.


RBS wordt dagelijks lastig gevallen door e-mails van gedaagde met beschuldigingen en claims, derhalve eist RBS een contactverbod. Dit wordt toegewezen. Daarnaast eist RBS dat de onrechtmatige uitlatingen in de media en het misbruik van de namen van RBS werknemers evenals het misbruik van de naam RBS anderszins moet stoppen. Van belang is dat negatieve publiciteit en uitlatingen ten nadelen van RBS niet zonder meer onrechtmatig zijn. Dergelijke uitspraken dienen echter wel op voldoende feitelijke grondslag te berusten en niet onnodig denigrerend te zijn. Nu de uitlatingen dermate ongefundeerd zijn, oordeelt het hof dat gedaagde onrechtmatig handelt en dient alle media waarin de door hem gemaakte reacties en publicaties zijn verschenen aan te schrijven met het verzoek om deze uitingen te verwijderen en verwijderd te houden. Ook het oproepen van derden om RBS schade toe te brengen is onrechtmatig


Categorieën: E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,