Rechtbank ’s-Gravenhage 28 oktober 2009 (UK Groningen), LJN BK1467 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1467)Rechtbank ’s-Gravenhage 28 oktober 2009 (UK Groningen), ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1467, LJN
**BK1467**

In 2003 werkte eiser mee aan een artikel van het Hoger Onderwijs Persbureau (hierna: HOP) over een juridisch conflict wat hij destijds had met de Informatie Beheer Groep. Het artikel is in augustus 2003 gepubliceerd in een aantal bij het HOP aangesloten hogeschool- en universiteitskranten. In de bijdrage wordt eiser met zijn voor- en achternaam genoemd. Ook is het artikel te vinden op het online archief van de Universiteitskrant (UK) Groningen op de website van verweerder. Het verzoek van eiser om verwijdering van zijn persoonsgegevens houdt meer in het bijzonder in dat hij wenst dat zijn achternaam van de website wordt verwijderd.


Volgens de rechtbank is is, gelet op het feit dat eiser zijn medewerking heeft verleend aan een artikel van het HOP, de zogenoemde "journalistieke exceptie" van artikel 3 Wbp, van toepassing. Het opnemen van de persoonsgegevens van eiser in het artikel diende uitsluitend journalistieke doeleinden en dit werkt door in de publicatie in het online archief van de UK Groningen.


Beslissing om geen persoonsgegevens te verwijderen uit journalistieke publicatie is geen besluit in de zin van de Awb.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory, Privacy

Tags: