Rechtbank ‘s-Gravenhage 4 november 2009 (Vitea en DCA), LJN BK1930 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1930)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 4 november 2009 (Vitea en DCA), LJN BK1930 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1930)

In dit kort geding staat de vraag centraal of de samenwerking tussen De Centrale Apotheek B.V. (DCA) en Vitea onrechtmatig is jegens eisers. Het geschil spitst zich wat de onrechtmatigheid betreft in het bijzonder toe op de vraag of er sprake is van (i) ongeoorloofde belangenverstrengeling, (ii) strijd met het recht op vrije apotheekkeuze en (iii) strijd met beroepsregels. Daarnaast stellen eisers zich op het standpunt dat Vitea en DCA zich schuldig maken aan misleidende informatie/reclame hetgeen volgens hen onrechtmatig is jegens eisers. Eisers Napco en SaSa niet-ontvankelijk. Vorderingen van overige eisers afgewezen.


Categorie├źn: nocategory