Rechtbank ‘s-Gravenhage 6 september 2012 (filmpje op internet vs. politieagenten), LJN BX7248 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7248)Rechtbank ‘s-Gravenhage 6 september 2012 (filmpje op internet vs. politieagenten), ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7248, LJN BX7248

Voor zover voor internetrecht van belang: De verdediging heeft een link verzonden naar de rechtbank van een filmpje op internet, gemaakt door een omstander, waarop de aanhouding van de andere verdachte is te zien. Het filmpje bevestigt de omschrijving van de gebeurtenissen zoals door verdachte verklaard.


De officier van justitie heeft ter terechtzitting desgevraagd uiteengezet dat deze zaak, gelet op het feit dat de slachtoffers politieagenten waren, hoog is ingezet waarbij volledig is vertrouwd op het woord van de politie. De officier van justitie heeft ter terechtzitting aangegeven een en ander vervelend te vinden nu achteraf, uit het filmpje, is gebleken dat het anders is gegaan.

De rechtbank constateert dat het Openbaar Ministerie verdachte heeft vervolgd voor tweemaal poging doodslag en hem onder deze verdenking een jaar na dato heeft opgeroepen ter openbare terechtzitting te verschijnen. Eerst een aantal dagen voor de zitting heeft de officier van justitie haar voornemen te kennen gegeven dat zij deze ernstige verwijten zou laten vallen.

Nu het openbaar ministerie niet ambtshalve heeft gezorgd dat getuigen in deze zaak werden gehoord en voorts verdachte onnodig lang heeft belast met de verdenking van zeer ernstige strafbare feiten, levert dit naar het oordeel van de rechtbank een dusdanige veronachtzaming van de belangen van de verdachte op dat dit zou dienen te leiden tot strafvermindering in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Nu de rechtbank tot een vrijspraak komt, wordt daaraan niet toegekomen. De rechtbank hecht er echter aan te vermelden dat zij voornoemde gang van zaken kwalijk acht.


Categorie├źn: Filmpjes op internet, nocategory, Strafrecht

Tags: , ,