Rechtbank ’s-Gravenhage 7 april 2010 (Mountain Mike), IEPT 20100407Rechtbank ’s-Gravenhage 7 april 2010 (Mountain Mike), IEPT 20100407

Geschil over de uitvoering van de overdacht van domeinnaam tussen ex-deelnemers aan ontbonden v.o.f. Eiser stelt dat er naast een door gedaagde ondertekend overdrachtsformulier, tevens een verhuisformulier vereist is voor de tenaamstelling van de domeinnaam bij de SIDN op eiser’s naam. Eiser heeft deze stelling niet in de dagvaarding maar eerst ter zitting geponeerd en aldaar, na de betwisting door gedaagde, niet nader gemotiveerd. Zonder nadere motivering valt echter niet in te zien waarom de SIDN voor de wijziging van de tenaamstelling naast het overdrachtsformulier tevens het verhuisformulier nodig heeft en niet bereid zou zijn de tenaamstelling te wijzigen bij ontvangst van enkel het overdrachtsformulier.


Het enkele feit dat de domeinnaam nog niet op naam van eiser staat, vormt onvoldoende motivering aangezien er nog beslag op de domeinnaam rust en eiser niet heeft gesteld dat hij de SIDN heeft verzocht de domeinnaam op naam van eiser te stellen op basis van het overdrachtsformulier, onder aanbieding van opheffing van het beslag, maar dat de SIDN dat op die basis heeft geweigerd.


Gegeven de substantiëringsplicht van eiser op grond van artikelen 21 en 111 lid 2 Rv, had het op de weg van eiser gelegen om nader te motiveren waarom het verhuisformulier een voorwaarde is voor de wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam.


Categorieën: Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , ,