Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 februari 2003 (asielaanvraag Sudanees), LJN AF9174 (ECLI:NL:RBSGR:2003:AF9174)
Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 februari 2003 (asielaanvraag Sudanees), LJN AF9174 (ECLI:NL:RBSGR:2003:AF9174)

Sudan / herhaalde aanvraag. Verzoekster, afkomstig uit Sudan, heeft een herhaalde asielaanvraag ingediend. Zij legt daaraan ten grondslag een rapport van Amnesty International en een aantal stukken van internet. De voorzieningenrechter overweegt dat ten aanzien van het rapport van Amnesty International, voorzover dat een medische rapportage inhoudt, verweerder onvoldoende onderzoek heeft verricht en niet overeenkomstig het eigen beleid, zoals neergelegd in hoofdstuk C1/3.2.3.2 Vc 2000 heeft gehandeld. Het rapport van Amnesty International is niet ter advisering voorgelegd aan Bureau Medische Advisering. Voor wat betreft het standpunt van verweerder dat in de rapportage geen verklaring wordt gegeven voor de tegenstrijdige verklaringen van verzoekster overweegt de voorzieningenrechter dat dit niet afdoet aan de bij verzoekster geconstateerde psychische stoornis, zodat een nader medisch onderzoek als voorgeschreven in het beleid geïndiceerd is. Niet kan worden uitgesloten dat de geconstateerde psychische stoornis van verzoekster er aan heeft bijgedragen dat zij niet geloofwaardig heeft kunnen verklaren omtrent haar asielrelaas. Gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak is de bestreden beschikking niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Beroep gegrond, afwijzing verzoek.


Categorie├źn: nocategory