Rechtbank ‘s-Gravenhage 8 juli 2011 (embedded links), LJN BR1058 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BR1058)Rechtbank ‘s-Gravenhage 8 juli 2011 (embedded links), ECLI:NL:RBSGR:2011:BR1058, LJN BR1058


In dit kort geding ligt de interessante vraag voor of een zgn. ‘embedded link’ een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling oplevert. Aan de beantwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen omdat Buma c.s. geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Niet kan worden gezegd dat Buma c.s. in deze procedure voortvarend heeft gehandeld. Buma c.s. heeft desgevraagd ook geen goede verklaring kunnen geven voor bijvoorbeeld de radiostilte tussen 25 september 2009 en eind juli 2010. Het betoog dat zij ‘de handen vol had’ aan de door gedaagde geïnitieerde lobby actie tegen de ‘embed tax’, welke volgens Buma c.s. ‘handig was aangeknoopt’ bij de licentie voor niet-bedrijfsmatig gebruik van embedded files (in de omschrijving van Buma c.s.: ‘hoe durft Buma geld te vragen aan kinderen die een YouTube filmpje op hun Hyves pagina embedden?’), welke stelling gedaagde heeft betwist (volgens hem is het een bewuste keuze geweest van Buma c.s. de storm over te laten waaien), is in ieder geval niet een omstandigheid die Buma c.s. ter zake zou kunnen sauveren. Dat de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Buma c.s. aangesloten componisten, schrijvers en uitgevers jegens hen ook nu nog voortduurt, zoals Buma c.s. nog naar voren heeft gebracht, is in een situatie als de onderhavige niet langer voldoende reden om een spoedeisend belang voor ingrijpen in dit kort geding aan te nemen.

Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, nocategory, Openbaar

Tags: , , , ,