Rechtbank ’s-Gravenhage 8 juni 2011 (Ad Hoc Data vs. KvK), B9 9782Rechtbank ’s-Gravenhage 8 juni 2011 (Ad Hoc Data vs. KvK), B9 9782

Eiser AHD stelt dat gedaagde Kantoor voor Klantenservice zich voordoende als de Kamer van Koophandel inbreuk maakt op het databankenrecht op een databank met bedrijfsgegevens. Gedaagde stelt geen zeggenschap te hebben over de betreffende website.

KvK heeft gelijk met haar verweer dat de betreffende stellingen van AHD neerkomen op speculatie. Het had bijvoorbeeld op de weg van AHD gelegen om middels handelsregisteruittreksels of andere documentatie dergelijke zeggenschap van X over deze vennootschappen aan te tonen, hetgeen zij heeft nagelaten.


Categorieën: nocategory, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,