Rechtbank ‘s-Gravenhage 9 november 2011 (Grote Geert), LJN BU3944 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3944)Rechtbank ‘s-Gravenhage 9 november 2011 (Grote Geert), ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3944, LJN
BU3944

Rechtsvraag: heeft verdachte zich door het versturen van uitingen en emailberichten zich schuldig gemaakt aan artikelen 137c, 137d en 137e Sr.? De rechtbank heeft daarbij met name in aanmerking genomen de omstandigheden waaronder de uitingen en e-mailberichten zijn verstuurd.


De rechtbank houdt rekening met het gegeven dat volgens vaste jurisprudentie (deelname aan) het publieke debat het beledigende of haatzaaiende karakter aan uitlatingen en (e-mail)berichten kan ontnemen. De rechtbank stelt verder vast dat in de ten laste gelegde periode de Islam, de multiculturele samenleving en immigratie een prominente rol hadden in het maatschappelijk debat.


De rechtbank is allereerst van oordeel dat verdachte door middel van het per email versturen van uitingen/berichten aan diverse politici, journalisten, redacties van televisieprogramma’s en anderen kennelijk heeft getracht zich te voegen in dit maatschappelijk debat. Hij heeft problemen in de maatschappij over moslims en de Islam aangekaart, heeft zijn zorgen over politieke ontwikkelingen geuit en heeft daarbij de grens van het toelaatbare opgezocht.


De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte in zijn uitingen en e-mailberichten weliswaar vergaande stellingen inneemt, maar dat hij deze van enige (op zijn geloofsovertuiging gebaseerde) onderbouwing voorziet en dat deze stellingen zien op (vergaande) kritiek op een andere geloofsovertuiging, te weten de Islam. Deze stellingen staan niet op zichzelf staan en zijn reeds eerder door anderen ingenomen.


Ten slotte heeft de rechtbank in haar oordeel betrokken de uitspraak d.d. 23 juni 2011 van de rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3944, LJN: BQ9001 (de zaak Wilders). Naar het oordeel van de rechtbank kan van de door verdachte verstuurde uitingen en e-mailberichten niet worden gezegd dat deze een meer beledigend of haatzaaiend karakter hebben dan de door Wilders gedane uitlatingen die in dezelfde periode zijn gedaan en die niet tot een veroordeling hebben geleid.


Volgt vrijspraak.


Categorieën: Discriminatie, E-mail, haat opruiïng, nocategory, Uitingsdelicten, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,