Rechtbank ‘s-Gravenhage zittingsplaats Roermond 6 oktober 2011 (Samarale), LJN BT7396. (ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7396)
Rechtbank ‘s-Gravenhage zittingsplaats Roermond 6 oktober 2011 (Samarale), LJN BT7396. (ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7396)

Bij verweerder is twijfel ontstaan over de door eiser gestelde Somalische nationaliteit en diens identiteit, nu eiser geen enkel document ter staving daarvan heeft overgelegd. Eiser is er volgens verweerder ook niet in geslaagd om door middel van zijn verklaringen de door hem gestelde identiteit, nationaliteit, herkomst en zijn gestelde verblijf in Samarale aannemelijk te maken, zodat ook de gestelde gebeurtenissen tijdens dat verblijf ongeloofwaardig zijn geacht. Eiser heeft namelijk verklaringen afgelegd over zijn woonomgeving die niet sporen met bij verweerder bekende gegevens. Verweerder heeft ter onderbouwing van dit standpunt kaarten van de omgeving van Samarale, afkomstig van Google Earth/Google Maps uit de jaren 2009 en 2010, overgelegd. De rechtbank heeft overwogen dat het aan eiser is om zijn gestelde identiteit, nationaliteit, herkomst en recente verblijfplaats aannemelijk te maken. Van een vreemdeling die verklaart in een bepaalde plaats te hebben gewoond, mag worden verwacht dat hij een juist beeld kan geven van de directe omgeving van zijn gestelde woonplaats. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder kunnen stellen dat eiser hierin niet is geslaagd. Een op verzoek van verweerder verrichte taalanalyse heeft de gerezen twijfel ook niet weggenomen nu eiser volgens die taalanalyse afkomstig is uit het grensgebied van Somalie, Kenia en Ethiopië.


Categorie├źn: Google Maps/Google Earth, nocategory