Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 1 april 2010 (Vision Gold Try Before You Buy), LJN BM0093 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BM0093)Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 1 april 2010 (Vision Gold Try Before You Buy), ECLI:NL:RBSHE:2010:BM0093, LJN
**BM0093**

Geschil eiser Tele2 en gedaagde abonnee op combi-dienst met internet, telefoon en digitale televisie. Naar aanleiding van de laatste betaling door gedaagde op 21 augustus 2008, waardoor gedaagde geen betalingsachterstand meer had, mocht gedaagde ervan uitgaan dat de blokkade – hoogstens enkele dagen later in verband met de verwerking van de betalingen en de communicatie tussen eiseres en haar gemachtigde – werd opgeheven. Omdat de opheffing van de blokkade uitbleef, heeft gedaagde op 3 september 2008 eiseres gemaild dat hij ondanks betaling nog immer geen toegang tot internet had. Gedaagde ontving hierop geen enkele reactie van eiseres en evenmin werd de blokkade door eiseres opgeheven. Gedaagde heeft dan ook per e-mail van 9 september 2008 zijn abonnement opgezegd – hetgeen moet worden geduid als een buitengerechtelijke ontbinding – , omdat eiseres niet tot heraansluiting van het internet overging ondanks dat gedaagde geen betalingachterstand meer had. Eiseres heeft de ontvangst van beide mails niet weersproken.
Gedaagde heeft, ook al is sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd (zie immers HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM0093, LJN AD0483) juist gehandeld door eiseres op 3 september 2008 in gebreke te stellen ten aanzien van de heraansluiting van het internet, en, nadat hij geen enkele reactie zijdens eiseres ontving, op 9 september 2008 tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eiseres heeft na ontvangst van de voormelde betalingen zonder nadere toelichting, welke ontbreekt, tot 10 september 2008 gewacht tot opheffing van de blokkade. Dat is maar liefst twintig dagen na ontvangst van de betalingen van gedaagde. Dat eiseres niet eerder tot opheffing van de blokkade over kon gaan, vanwege een mogelijke miscommunicatie tussen haar en haar gemachtigde hierover, ligt in haar risicosfeer en kan niet ten nadele van gedaagde komen.


Categorie├źn: E-mail, Internettoegangsdiensten, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,