Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 10 april 2007 (manipulatie stemcomputer), LJN BA2478 (ECLI:NL:RBSHE:2007:BA2478)
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 10 april 2007 (manipulatie stemcomputer), LJN BA2478 (ECLI:NL:RBSHE:2007:BA2478)

Vrijspraak terzake onder meer het manipuleren van de stemcomputer in verband met de gemeenteraadsverkiezingen (artikel 127 Wetboek van Strafrecht). Verdachte wordt er van verdacht bij het bedienen van de stemcomputer de stemmen te hebben gemanipuleerd. Hij zou meerdere keren een stem op zichzelf hebben uitgebracht. Verdachte zou de stemmachine niet hebben vrijgegeven, waardoor stemhandelingen van de kiezers -het drukken op de naam van de kandidaat en dat bevestigen middels het indrukken van de rode klop- niet werden geregistreerd. De rechtbank spreekt verdachte vrij, nu er teveel twijfel is over de feitelijke uitvoering en/of uitvoerbaarheid van de door de officier van justitie ten laste gelegde handeling.


Categorieën: nocategory