Rechtbank ’s Hertogenbosch 11 september 2007 (email geen bestand), LJN BB3700 (ECLI:NL:RBSHE:2007:BB3700)
Rechtbank ’s Hertogenbosch 11 september 2007 (email geen bestand), LJN BB3700 (ECLI:NL:RBSHE:2007:BB3700)

Het geschil ziet op het niet openbaren van de uitdraai van de e-mailwisseling tussen een ambtenaar van de politieregio Brabant Zuid-Oost en ambtenaren van andere politiekorpsen, die heeft plaatsgevonden met betrekking tot twijfels omtrent de identiteit van eiser. Het verzoek tot openbaarmaking valt onder het toepassingsbereik van de Wet openbaarheid van bestuur maar kon op grond van artikel 11,eerste lid, van die wet achterwege blijven. Het verzoek valt niet onder het toepassingsbereik van de Wet bescherming persoonsgegevens omdat in deze geen sprake van een bestand in de zin van die wet.


Categorie├źn: nocategory