Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 21 december 2004 (ontkenning Holocaust), LJN AR7891 (ECLI:NL:RBSHE:2004:AR7891)
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 21 december 2004 (ontkenning Holocaust), LJN AR7891 (ECLI:NL:RBSHE:2004:AR7891)

Plaatsen van website op internet waarbij de holocaust wordt ontkend. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bewezenverklaarde uitlatingen niet alleen op zichzelf, maar ook gezien in hun context onnodig grievend zijn. Zij kunnen niet worden beschouwd als uitlatingen met geen ander doel dan deelneming aan het publieke debat over een historisch/maatschappelijk vraagstuk. Mede gelet op de grenzen welke op grond van artikel 10 lid 2 EVRM aan de vrijheid van meningsuiting mogen worden gesteld, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich aan de hem verweten opzettelijk belediging heeft schuldig gemaakt.


Categorieën: nocategory