Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 24 augustus 2012 (nachtelijk internetverbod), LJN BX5364 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BX5364)Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 24 augustus 2012 (nachtelijk internetverbod), ECLI:NL:RBSHE:2012:BX5364, LJN BX5364

Verdachte heeft middels een aantal twitterberichten H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, bedreigd. Aangenomen mag worden dat deze bedreiging voor H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, – mede gezien haar kwetsbare publieke positie – beangstigend zal zijn geweest. Verdachte heeft H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, bovendien middels twitterberichten beledigd. Verdachte heeft door zijn beledigingen de waardigheid van de Koningin aangetast. De waardigheid van de Koningin en het met haar positie verweven staatsbelang genieten een bijzondere mate van beschermwaardigheid, hetgeen tot uitdrukking komt in een een specifiek op de bescherming van dat belang toegespitste strafbepaling en bijpassend strafmaximum.


De rechtbank houdt voorts ten bezware van verdachte rekening met de uitermate grove en – mede daardoor – kwetsende bewoordingen die hij in zijn twitterberichten heeft gebezigd.


Volgt veroordeling tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde geen gebruik van internet en sociale media zal maken tussen 00.00 en 08.00 uur, zulks indien en voor zover de reclassering dit noodzakelijk acht.


Categorie├źn: Bedreiging, nocategory, Twitter

Tags: , , , , ,