Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 januari 2013 (veilingdeurwaarder), LJN BZ2126 (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ2126)Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 januari 2013 (veilingdeurwaarder), ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ2126, LJN BZ2126

Inzageverzoek ex art. 35 Wbp met als grondslag dat Veilingdeurwaarder persoonsgegevens verwerkt door deze op de website te plaatsen en vervolgens geïnteresseerden van de op de website geplaatste advertentie op de hoogte te stellen door middel van een e-mailservice of een tweet, waardoor die geïnteresseerden door op een link te klikken direct in de advertentie komen waarin de naam van eiser en het kenteken van de auto zijn vermeld. Rechtsvraag: is Veilingdeurwaarder verantwoordelijke in de zin van de Wbp, of de deurwaarder die executoriaal verkoopt?


De rechtbank stelt voorop dat als uitgangspunt dient te gelden dat degene die persoonsgegevens verwerkt verantwoordelijk is voor de verwerking, tenzij deze aantoont dat dat niet het geval is. Veilingdeurwaarder heeft niet aangegeven welke gegevens zij door de deurwaarder krijgt aangeleverd en welke gegevens zij zelf aanvult vanuit het RDW-register. In de door eiser als voorbeeld overgelegde advertentie staan onder RDW-gegevens (die Veilingdeurwaarder volgens haar eigen stellingen dus zelf ophaalt) het kenteken van de auto en de naam van de kentekenhouder vermeldt. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat Veilingdeurwaarder deze gegevens zelf in de advertentie plaatst en daarmee als de verantwoordelijke voor de verwerking heeft te gelden.


Categorieën: nocategory, Positie tussenpersonen, Privacy, WBP

Tags: , , , ,