Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 december 2010 (verkeersbesluit Boxtel), LJN BO6784 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BO6784)Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 december 2010 (verkeersbesluit Boxtel), ECLI:NL:RBSHE:2010:BO6784, LJN BO6784


De rechtbank is van oordeel dat de besluitvorming in strijd met artikel 3:11, eerste lid, van de Awb heeft plaatsgevonden. In dit artikellid is – kort gezegd – bepaald dat de stukken die betrekking hebben op het te nemen besluit, en die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, ter inzage moeten worden gelegd.


Voor zover verweerder stelt dat (de informatie vermeld in) het verkeersplan als bekend mag worden verondersteld omdat het op internet is te raadplegen, had het op de weg van verweerder gelegen hiervan bij de terinzagelegging mededeling te doen.


Categorieën: Bekendmaking op internet, Bestuursrecht, nocategory

Tags: , ,