Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 juli 2010 (Stichting NOB), LJN BN2990 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BN2990)Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 juli 2010 (Stichting NOB), ECLI:NL:RBSHE:2010:BN2990, LJN BN2990

Eisers zijn als derden belanghebbende bij besluit tot vaststelling van subsidie aan Stichting NOB. Bepalend daarvoor is of die Stichting bepaalde activiteiten wel of niet verricht heeft.


Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Stichting deze op de website vermelde individuele activiteiten in 2007 niet heeft verricht. Verweerder heeft (bij de bezwaarschriftencommissie en ter zitting) weliswaar gesteld dat de Stichting de op de website vermelde individuele activiteiten niet zelf heeft verricht en al vóór 2007 heeft ondergebracht bij een andere rechtspersoon. Maar eiseressen betwisten deze stelling en hebben er op gewezen dat bedoelde activiteiten nog in mei 2009 op de website van de Stichting stonden vermeld. De rechtbank realiseert zich dat het voor verweerder nagenoeg onmogelijk is te bewijzen dat de Stichting deze activiteiten in 2007 niet heeft verricht, terwijl de rechtbank aan de andere kant ook ziet dat het voor eiseressen een lastige opgave zal zijn te bewijzen dat de Stichting bedoelde activiteiten in 2007 wel heeft verricht. Aangezien de Stichting de gewraakte gegevens op haar website heeft gezet en dus verantwoordelijk is voor de ontstane verwarring, zal de rechtbank om die reden en om reden dat het hier alleen gaat om de vraag of eiseressen belanghebbenden zijn en dus of zij toegang tot de bestuursrechter hebben, eiseressen het voordeel van de twijfel geven.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , ,