Rechtbank Utrecht 11 april 2012 ( Dijkstra v. Coconut Capital), IEPT20120411Rechtbank Utrecht 11 april 2012 ( Dijkstra v. Coconut Capital), IEPT20120411


Inbreuk op auteursrecht van fotograaf door het plaatsen van door deze gemaakte foto zonder toestemming en vergoeding. Rechtbank verklaart dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op het het auteursrecht van de fotograaf door het publiceren van de foto. Dat de betreffende internetsite weinig is bekeken doet daar niets aan af. De voorgestelde schadevergoeding door fotograaf (€ 510,-) komt de rechter niet onredelijk voor en wordt toegewezen. Vervolgens is de vraag of de gevorderde vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019 Rv voor toewijzing in aanmerking komt. Deze kosten €2662,62 staan niet in een goede verhouding tot het schadebedrag. Ondank deze onevenwichtigheid is er geen aanleiding om de proceskosten voor een lager bedrag toe te wijzen nu gedaagde er mede zelf de oorzaak van is dat de proceskosten zo hoog zijn opgelopen.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , ,