Rechtbank Utrecht 12 november 2008 (PVF vs. Utrecht), LJN BG3904. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BG3904)
Rechtbank Utrecht 12 november 2008 (PVF vs. Utrecht), LJN BG3904. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BG3904)

Beroep op non-conformiteit geslaagd. Gemeente Utrecht heeft niet voldaan aan mededelingsplicht bij sluiten overeenkomst waarbij aan PVF andere voorwaarden ten aanzien van ontwikkeling kantoorpanden werden gesteld met betrekking tot bestaand erfpachtrecht. Grond bleek ernstig verontreinigd door o.a. aanwezigheid van puinstort. Gemeente Utrecht is aansprakelijk voor de door vertraging veroorzaakte schade. Projectontwikkelaar William House kan jegens PVF beroep doen op garanties in de tussen deze partijen gesloten overeenkomsten. PVF aansprakelijk jegens William House op grond van afgegeven garanties.


Categorie├źn: nocategory, Verbintenissenrecht