Rechtbank Utrecht 14 juli 2010 (Platform Aandelen Lease), LJN BN1212 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1212)Rechtbank Utrecht 14 juli 2010 (Platform Aandelen Lease), ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1212, LJN BN1212


Gedaagde Stichting Platform Aandelen Lease heeft een aantal postings op internetfora geplaatst waarin eiser, juridisch dienstverlener, van oplichting beschuldigd wordt.


In deze zaak speelt de werking het internet een grote rol. De reikwijdte ervan is groot en publiciteit op internet kan blijvend zijn. De omstandigheid dat de in 2006 geplaatste postings in 2008 nog steeds prominent tevoorschijn kwamen wanneer in de zoekmachine van Google de zoekterm “[eiser]” werd ingevoerd toont dit aan. Deze vergaande werking van internet kan worden beschouwd als een feit van algemene bekendheid en PAL kan dan ook geacht worden hiervan in 2006 op de hoogte te zijn geweest. Daarnaast is het gebruikelijk dat namen van bedrijven en dienstverleners worden “gegoogled”. Ook in 2006 was dit al het geval. Het was dan ook voorzienbaar dat een relatief groot publiek, groter dan de groep van aandelenlease-gedupeerden, de tekst van de postings ooit via internet te zien zou krijgen. Ondanks dat de zin “Is [eiser] een oplichter?” in de vragende vorm is gesteld, is de rechtbank ook van oordeel dat PAL er rekening mee moest houden dat lezers van de postings eiser feitelijk als een oplichter en dus als onbetrouwbaar zouden aanmerken.


Deze uiting is echter toch niet onrechtmatig omdat naar het oordeel van de rechtbank bij PAL de indruk kon zijn ontstaan dat eiser diverse klanten had opgelicht en met de noorderzon was vertrokken.


Een latere posting, in september 2008 was wel onrechtmatig, want bij gebrek aan voldoende maastschappelijk belang disproportioneel.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , ,