Rechtbank Utrecht 15 december 2010 (stopkinderpornonu), LJN BO7295 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7295)Rechtbank Utrecht 15 december 2010 (stopkinderpornonu), ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7295, LJN BO7295


De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde door het verspreiden van de flyers, waarin wordt vermeld dat eiser een veroordeelde pedoseksueel is en zijn naam en adres wordt genoemd, en zijn publicatie van 21 december 2009, waarbij eveneens tot eiser herleidbare persoonsgegevens worden vermeld en hij een pedoseksueel wordt genoemd, heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarbij inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van eiser.


Gelet op de emoties die bij het publiek ten aanzien van pedoseksuelen leven, hadden de flyers, de protestmars en de publicatie van 21 december 2009 als voorzienbaar en te verwachten neveneffect dat eiser door derden op onrechtmatige wijze met zijn verleden zou worden geconfronteerd. Dit is feitelijk ook gebeurd. eiser heeft gesteld dat hij naar aanleiding van de acties van gedaagde het afgelopen jaar door buurtbewoners zodanig is getreiterd en geïntimideerd dat in samenspraak met politie, justitie en de burgemeester is besloten dat verhuizing naar een andere gemeente noodzakelijk is. Dit is door gedaagde niet betwist.

Het recht op vrijheid van meningsuiting waar gedaagde zich op beroept, weegt in de gegeven omstandigheden niet dusdanig zwaar dat het onrechtmatige karakter aan het verspreiden van de flyers, het organiseren van de protestmars en de publicatie van 21 december 2009 komt te ontvallen. De voorzieningenrechter acht de – voor gedaagde voorzienbare – persoonlijke gevolgen van deze acties voor eiser onnodig groot. Het maatschappelijke belang van bescherming van kinderen en hun ouders voor pedoseksuelen, waarvoor gedaagde zich sterk zegt te maken, dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter op een andere wijze te worden behartigd. De handelwijze van gedaagde werkt eigenrichting in de hand. Hiervoor kan in rechte geen steun worden gevonden. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het publiek op afdoende wijze wordt gegarandeerd door het inzetten van geëigende instrumenten.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige daad, Pedohunting, Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,