Rechtbank Utrecht 16 januari 2012 (aanplakking in Veenendaal), LJN BV3852 (ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3852)Rechtbank Utrecht 16 januari 2012 (aanplakking in Veenendaal), ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3852, LJN BV3852

De gemachtigde van de bank verwijst naar een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 21 juni 2011 (ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3852, LJN BR6041) waaruit volgt dat aanplakking in de plaats Arnhem geen plaatselijk gebruik is. Volgens hem is aanplakking achterhaald en is publicatie via internet voldoende. De voorzieningenrechter is van oordeel dat vorenstaand niet doorslaggevend is omtrent het vaststellen van het plaatselijk gebruik door de notaris met betrekking tot aanplakking in Veenendaal, zodat ten behoeve van de nader te bepalen veilingdatum ingevolge 516 lid 1 Rv aanplakking overeenkomstig nog nader door de notaris vast te stellen plaatselijk gebruik dient te geschieden. Daarbij neemt de voorzieningenrechter verder nog in aanmerking dat daarnaast in de huidige tijd in Nederland ook publicatie op elektronische wijze via het internet tijdig kan plaatsvinden met betrekking tot de informatie over de onderhavige nader te bepalen veilingdatum.


Categorie├źn: Bekendmaking op internet, Burgerlijk procesrecht, nocategory

Tags: , , ,