Rechtbank Utrecht 20 februari 2012 (aanplakking in Utrecht), LJN BV6445 (ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6445)Rechtbank Utrecht 20 februari 2012 (aanplakking in Utrecht), ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6445, LJN BV6445


Verzoeker heeft zijn stelling dat het realiseren van een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst niet gegarandeerd is vanwege de omstandigheid dat door het achterwege blijven van aanplakking niet een zo groot mogelijk publiek is bereikt, niet nader onderbouwd. De executienotaris heeft deze stelling gemotiveerd betwist. Vast staat dat de executienotaris in navolging van de beschikking van de voorzieningenrechter het plaatselijk gebruik omtrent aanplakken in de betreffende plaats heeft onderzocht en vastgesteld heeft dat dit niet gebruikelijk is in deze regio. Verder heeft de executienotaris in navolging van voornoemde beschikking naast een advertentie in het dagblad ‘De Gelderlander’, een advertentie in het (gratis verspreide) huis-aan-huis blad ‘De Rijnpost’ geplaatst. In aanvulling daarop heeft de executienotaris de executoriale verkoop op de internetsite www.veilingbiljet.nl kenbaar gemaakt aan het kopende publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de executienotaris op voldoende wijze de veiling bekendgemaakt bij een zo groot mogelijk (plaatselijk) publiek (in èn buiten de regio), zodat dit in overeenstemming met het doel en de strekking van artikel 516 Rv moet worden geacht en niet geconcludeerd kan worden dat een zo hoog mogelijke veilingopbrengst niet gegarandeerd is.


Categorieën: Bekendmaking op internet, Burgerlijk procesrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,