Rechtbank Utrecht 25 augustus 2010 (Protocomix vs. Capital), LJN BN5595 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5595)Rechtbank Utrecht 25 augustus 2010 (Protocomix vs. Capital), ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5595, LJN BN5595


Eiseres Protocomis verzorgt back-updiensten op afstand. Gedaagde is klein bedrijf.


De rechtbank stelt vast dat de werkwijze van Protocomix in haar algemene voorwaarden wordt uitgelegd. Hierin is vermeld dat geen back-up wordt gemaakt van een “uitgesloten bestand”, dat wil zeggen “een bestand dat door expliciete configuratie is uitgesloten van opslag op het backup medium”. Dit betekent dat in de door Protocomix ter beschikking gestelde computerprogrammatuur moet worden aangegeven van welke bestanden geen back-up gemaakt moet worden. Volgens Protocomix is het aan de gebruiker bestanden te selecteren. Gedaagde heeft dat niet gedaan, met als gevolg dat van te veel bestanden een back-up is gemaakt, hetgeen tot hoge kosten heeft geleid.
Ter gelegenheid van de comparitie heeft Protocomix betoogd dat de Overeenkomst samen met haar algemene voorwaarden per mail aan gedaagde zijn verstrekt. Gedaagde heeft erkend dat zij de offerte van Protocomix per mail heeft ontvangen. In haar antwoordakte heeft Protocomix een pdf-bestand als productie gevoegd die volgens haar is gebruikt voor de aanbieding. De rechtbank stelt vast dat de algemene voorwaarden samen met de offerte deel uitmaken van dit pdf-bestand. Aangenomen moet worden dat Protocomix haar algemene voorwaarden voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst aan gedaagde ter hand heeft gesteld, zodat het beroep op vernietigbaarheid ervan niet slaagt.


Categorieën: Algemene voorwaarden, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , ,