Rechtbank Utrecht 5 april 2013 (Temporary internetfiles), LJN BZ7922 (ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7922)Rechtbank Utrecht 5 april 2013 (Temporary internetfiles), ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7922, LJN BZ7922


De rechtbank maakt uit het proces-verbaal van de politie op dat 26 kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen in de ‘temporary internetfiles’ en 122 films in de “unallocated clusters” . De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat kinderpornografisch materiaal is opgeslagen als een temporary internetfile niet als zodanig opzettelijk bezit oplevert. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het opzettelijke bezit van dergelijke bestanden uit nadere feiten en/of omstandigheden dient te volgen. Op grond van het verrichte onderzoek kan de rechtbank niet vaststellen dat verdachte bewust op zoek is geweest naar deze afbeeldingen, dat verdachte zelf een handeling heeft verricht waardoor deze afbeeldingen op zijn computer werden opgeslagen en dat evenmin duidelijk is op welk moment deze afbeeldingen op de computer van verdachte terecht zijn gekomen. De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat verdachte de in de ‘temporary internetfiles’ aangetroffen afbeeldingen (voorwaardelijk) opzettelijk en dus bewust in zijn bezit heeft gehad in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Dat geldt eveneens voor de films aangetroffen in de “unallocated clusters”. Volgt vrijspraak.


Categorieën: Kinderporno, nocategory

Tags: , , , ,