Rechtbank Utrecht 6 juni 2012 (Santander), LJN BX0526 (ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0526)Rechtbank Utrecht 6 juni 2012 (Santander), ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0526, LJN BX0526


Voor zover voor internetrecht van belang: de stelling van eiser Santander dat tijdens de aanvraagprocedure naar de Algemene Voorwaarden is verwezen, is onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat zij gedaagde een redelijke mogelijkheid heeft gegeven van de Algemene voorwaarden kennis te nemen. Vaststaat namelijk dat de kredietovereenkomst niet langs elektronische weg tot stand is gekomen; alleen de aanvraag is via het internet gedaan. Omdat niet is gebleken van de in artikel 6:234 lid 3 BW bedoelde uitdrukkelijke instemming van gedaagde, is het enkel elektronisch ter beschikking stellen van de Algemene Voorwaarden in een dergelijk geval niet toereikend om aan het vereiste van terhandstelling te voldoen.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, nocategory

Tags: , , , , , ,