Rechtbank Utrecht 8 december 2010 (OV-chipkaart), LJN BO6723 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BO6723)Rechtbank Utrecht 8 december 2010 (OV-chipkaart), ECLI:NL:RBUTR:2010:BO6723, LJN BO6723


Verdachte bekent dat hij bezig is geweest met het hacken van de OV-chipkaart en dat hij bewust met dat doel de benodigde apparatuur heeft aangeschaft. Verdachte verklaart dat hij een kaartlezer heeft aangeschaft voor € 30,–, dat hij de benodigde software van internet heeft gedownload en dat hij een zogenaamde tool heeft gebruikt om de beveiliging van de kaart te ontsleutelen. Verdachte verklaart voorts dat hij met een door hem geschreven programma telkens het image van de onvervalste kaart heeft gelezen en een bedrag van € 115,– aan reissaldo op de OV-kaarten heeft gestort. De anonieme, lege, OV-chipkaarten kocht verdachte.


Verdachte is OV-chipkaarten binnengedrongen die eigendom zijn van een bedrijf en heeft daarbij, door onder meer speciaal daarvoor aangeschafte computerapparatuur, de beveiliging doorbroken


Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk, het opzettelijk vervalsen van OV-chipkaarten en het voorhanden hebben van computerapparatuur en software om de OV-chipkaarten te vervalsen. Verdachte heeft bewust dergelijke strafbare feiten begaan. Dat verdachte hiermee de tekortkomingen van de OV-chipkaart wilde aantonen waarbij hij niet uit was op het verkrijgen van eigen voordeel, doet aan de strafbaarheid niet af.


Volgt veroordeling tot 60 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.


Categorieën: Beveiliging, Computercriminaliteit, nocategory

Tags: , , , , ,