Rechtbank Utrecht 9 juni 2008 (inlichtingenplicht), LJN BD5954. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5954)
Rechtbank Utrecht 9 juni 2008 (inlichtingenplicht), LJN BD5954. (ECLI:NL:RBUTR:2008:BD5954)

Aan betrokkene is een boete opgelegd van € 495,00 wegens schending van de inlichtingenplicht zoals neergelegd in artikel 25 van de WW. De rechtbank is van oordeel dat de schending van de inlichtingenplicht aan betrokkene valt te verwijten, maar dat de mate van verwijtbaarheid voor verweerder aanleiding had moeten zijn om de opgelegde boete te verlagen. Omwille van finale geschilbeslechting ziet de rechtbank aanleiding om zelf in de zaak te voorzien en, doende hetgeen verweerder had moeten doen, in overeenstemming met het door verweerder gehanteerde beleid, de hoogte van de boete te bepalen op € 247,50.


Categorieën: nocategory, Sociaal zekerheidsrecht